2009-05-23

Blog Menu

01 - ข้อมูลสุนัขพันธุ์ต่างๆ

โกลเดน รีทรีฟเวอร์ (Golden Retriever)


ลักษณะสุนัข โกลเดน รีทรีฟเวอร์


การเลี้ยงและดูแลสุนัข โกลเดน รีทรีฟเวอร์

คอลลี่ (Collie)


ลักษณะของสุนัข คอลลี่


ลักษณะนิสัยสุนัข คอลลี่


ลักษณะขนและสี

ไซบีเรียน ฮัสกี้ (Siberian Husky)


ลักษณะของสุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้


ลักษณะนิสัยของสุนัข ไซบีเรียน ฮัสกี้


การเลี้ยงและดูแลสุนัข ไซบีเรียน ฮัสกี้


การผสมพันธุ์สุนัข ไซบีเรียน ฮัสกี้


อาหารสูตรเด็ดสำหรับน้อง ไซบีเรียน ฮัสกี้ กินยาก

ไทยบางแก้ว (Bangkaew)


ลักษณะของสุนัข ไทยบางแก้ว


ลักษณะนิสัยของสุนัข ไทยบางแก้ว


ข้อบัญญัติ 7 ประการ คู่มือการประกวดสุนัขบางแก้วพิษณุโลก

ไทยหลังอาน (Thai Ridgeback)


ลักษณะของสุนัข ไทยหลังอาน


ลักษณะนิสัยของสุนัข ไทยหลังอาน


ชนิดและสีขน


ลักษณะอานของ ไทยหลังอาน


การผสมพันธุ์สุนัข ไทยหลังอาน

บีเกิ้ล (Beagle)


ลักษณะของสุนัข บีเกิ้ล


การเลี้ยงและดูแลสุนัข บีเกิ้ล

ปอมเมอเรเนียน (Pomerania)


ลักษณะของสุนัข ปอมเมอเรเนียน


ลักษณะนิสัยของสุนัข ปอมเมอเรเนียน


4 โรคประจำสุนัขพันธุ์ ปอมเมอเรเนียน

อลาสกัน มาลามูท (Alaskan Malamute)

02 - การฝึกสุนัข

การฝึกสุนัขเรื่องจำเป็นในชีวิตประจำวัน & การสั่งปฏิบัติตาม

การฝึกนิสัยและสังเกตพฤติกรรมสุนัข

การเห่า & การฝึกนิสัยเห่า

03 - การดูแลสุขภาพสุนัข

วิธีสังเกตง่ายๆ ว่าสุนัขกำลังป่วย

ตู้ยาสามัญประจำบ้านของสุนัข

04 - โรคต่างๆ เกี่ยวกับสุนัข

โรคไข้หัดสุนัข

โรคสะบ้าเคลื่อนในสุนัข (Patellar Luxation)

โรคลำไส้อักเสบติดต่อ หรือการติดเชื้อพาโวไวรัสในสุนัข

โรคหลอดลมตีบ (Collapsing Trachea)

โรคขนร่วง

โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อยีสต์ (Malasseziosis)

โรคขี้เรื้อนขุมขนในสุนัข (Canine Demodicosis)

ภาวะโรคอ้วนในสุนัข

โรคหัวใจในสุนัข

09 - นานาสาระเรื่องสุนัข

ธนาคารเลือดสุนัข

การบริจาคเลือดของสุนัข

ทำไมสุนัขจึงจำเป็นต้องได้รับเลือด

คุณสมบัติของสุนัขที่สามารถบริจาคเลือดได้

อ่านใจสุนัข

วิธีการแสดงว่าเราเหนือกว่า

การเลี้ยงสุนัขเพื่อเสริมฮวงจุ้ย

ฟันสุนัข

ลำดับไอคิวสุนัข

วิธีดูแลสุนัขช่วงหน้าร้อน

เทคนิคการป้อนยาเม็ดสุนัขแบบง่ายๆ

No comments:

Post a Comment